LUNA COMFORT HT

LUNA COMFORT HT

10E Külső szonda érzékelője hibás
20E Oldalirányú NTC érzékelő hibás
28E Füst NTC érzékelő hibás
50E Használati melegvíz NTC érzékelő hibás
60E Környezeti szonda hibás
62E Az elektronikus kártya software változata elavult
88E Kommunikációs hiba a kártya és az AVS 77 klímaszabályzó között
95EAz AVS 77 klímaszabályzó belső órája meghibásodott
110E biztonsági termosztát közbelépése
119E Vízpresszosztát engedélyezés hiánya
125E Biztonsági beavatkozás vízkeringés hiánya, vagy a berendezésben lévő jelenléte miatt
127E Légióbetegség ellenes funkcióaktiválás
130E Füst NTC beavatkozás túl magas hőmérséklet miatt
131E Az E125 vagy E130 rendellenességet követően megszakításra került a kazán elektromos energiaellátása
133E Gázhiány
151E Kazán kártya belső hiba
153E a reset gombot ok nélkül megnyomták
155E Megengedett reset próbálkozások számát (5) túllépték
156E Túl alacsony tápfeszültség
160E Ventilátor sebesség határértéke nem került elérésre
193E Levegőjelenléte a hálózatban