LUNA 3 COMFORT HT

LUNA 3 COMFORT HT

10E Külső hőfokérzékelő hibás
20E Fűtési előremenő NTC hibás
28E Füstgáz NTC hibás 50E HMV NTC hibás
60E Környezeti szonda hibás
62E A panel software változata elavult
88E Kommunikációs hiba a kártya és az AVS 77 távvezérlő között
95E Az AVS 77 távvezérlő belső órája meg hibásodott
110E Biztonsági termosztát kioldott
119E Vízpresszosztát engedélyezés hiánya
125E Biztonsági beavatkozás vízkeringés hiánya, vagy a berendezésben lévő levegő jelenléte miatt
127E Légióbetegség ellenes funkcióaktiválás
130E Füstgáz NTC tilt a túl magas hőmérséklet miatt
131E Az E125 vagy E130 rendellenességet követően megszakításra került a kazán elektromos energiaellátása
133E Gázhiány
151E Panel hiba, belső hiba
E153 a reset gombot ok nélkül megnyomták
155E Megengedett reset próbálkozások számát (5) túllépték HT kazánnál a kazán alján lévő reset gombbal törölhető.
156E Túl alacsony tápfeszültség
160E Ventilátor sebesség határértéke nem került elérésre
164E Vízáramlás hiba, panel hiba
168E Panel hiba, fázist ellenőrizni, resetelni vezérlődoboz alján fekete gomb! Burkolat is maradhat.
193E Levegőjelenléte a hálózatban