HERCULES CONDENSING

HERCULES CONDENSING

OFF Az A.R.C távvezérlő Főkapcsolója kikapcsolt/fagyvédelmi állásban van
CON Az A.R.C elektromos kapcsolata nem megfelelő
E01 Gyújtási hiba, a kazán leállt
E02 Túlfűtés, a határoló termosztát letiltott, a kazán leállt
E03 A füstgáz érzékelő vagy a légnyomás kapcsoló (presszosztát) letiltott, a kazán leállt
E05 A fűtési hőmérsékletérzékelő (NTC) meghibásodott
E06 A használati melegvíz hőmérsékletérzékelő (NTC) meghibásodott
E07 A kazán „kéményseprő üzemmód”-ban van (a kazán ellenőrzésekor kapcsolható be)
E10 A nyomáskapcsoló vízhiányt jelez
E11 A légnyomás kapcsoló (presszosztát) csatlakoztatása nem megfelelő
E12 HMV NTC hiba
E14 Az elektromos kapcsolat a vezérlőpanel és a gyújtás vezérlő kártya között nem megfelelő
E16 Ventilátor hiba
E17 Kis ventilátor térfogatáram
E26 A fűtési áramláskapcsoló szorul
E31 Az A.R.C nem kompatibilis a kazánnal (az adott kazánhoz nem kapcsolható)
E64 A Főkapcsoló (1 – lásd Vezérlés és szabályozás) nincs a megfelelő állásban
E65 Az üzemmód választó (lásd Vezérlés és szabályozás – 11) nincs a megfelelő állásban
E66 A helyiség hőmérsékletérzékelő nem működik