LUNA PLATINUM

Category
Baxi
About This Project

E10 A külső érzékelő hibás
E20 Fűtési előremenő NTC hibás
E28 Füstgáz NTC hibás
E40 Fűtési visszatérő NTC hibás
E50 HMV NTC hibás
E52 Szolár HMV NTC érzékelő hibás (ha van szolár)
E73 Szolár kollektor érzékelő (ha van szolár)
E83 Kommunikációs probléma a kazán kártya és a kezelőegység között. Valószínű rövidzárlat a kábeleken.
E84 BUS cím ütközés több kezelő egység között
E109 Levegő jelenléte a kazán hálózatban
E110 A biztonsági termosztát beavatkozása a túl magas hőmérséklet miatt
E111 Biztonsági elektronikus beavatkozás a túl magas hőmérséklet miatt
E117 Túl nagy hidraulikus kör nyomás
E118 Túl alacsony hidraulikus kör nyomás
E125 Biztonsági közbelépés keringés hiánya miatt
E128 Lángvesztés
E130 Füst NTC szonda közbelépése túl magas hőmérséklet miatt
E133 Gyújtás sikertelen (4 kísérlet), Gázhiány
E151 Kazán kártya belső hiba
E152 Paraméterezési általános hiba
E160 Ventilátor hiba. A ventilátor sebessége nem érte el a küszöbértéket
E321 HMV NTC érzékelő meghibásodott
E343 Szolár paraméterezési általános hiba (ha szolár berendezéssel párosul)
E384 Idegen fény (parazita láng – belső rendellenesség)
E385 Túl alacsony tápfeszültség
E386 A ventilátor sebességhatár nem került elérésre
E430 Biztonsági közbelépés keringés hiánya miatt. (nyomásérzékelőn keresztül végzett ellenőrzés)

Reset:
Amikor a kijelzőn megjelenik a hibakód, nyomjuk meg a forgatógombot és tekeréssel válasszuk ki az „igen” feliratot és a forgatógomb megnyomásával fogadjuk el. A hiba törlődik.

Feltöltés:
A kazán alján a középvonaltól jobbra van a feltöltőcsap. Az óramutató járásával ellentétesen nyissuk meg. Az 1,5 bar érték elérésekor zárjuk el.